Tips, triks og vanlige spørsmål om abstrakter

  • Deadline er 31.08.21 kl 23.59.
  • Skriv abstraktet i word (.docx) som ren tekst, ikke tabeller og ingen formateringer.
  • Navn på abstraktdokumentet: fagområde_tittel.docx, ex. artroskopi_komplikasjoner ved fremre korsbåndskirurgi.docx
  • La alle medforfattere lese gjennom og godkjenne innholdet i abstraktet før du sender det inn.
  • Forfatternavn legges inn med Fornavn Etternavn, evt mellomnavn forkortes etter forfatters ønsker. Ingen titler.
  • Send abstraktet som vedlegg til: foredrag.nof@gmail.com
  • Når du sender inn abstrakt godt ar du at det publiseres i PDF versjon på nettsidene til Nof.
  • Fra 2019 må du oppgi eventuell tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter. Dersom du ikke har interessekonflikter oppgir du «Ingen interessekonflikter».

Andre spørsmål? Send e-post til nettredaktor@ortopedi.no.