Informasjon for møteledere

meeting vector by colourbox
 1. Det skal være to møteledere som styrer hver sesjon.
 2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper.
 3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhørende faggruppe.
 4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av programmet.
 5. Møt i god tid før seksjonen starter, minimum 10 minutter.
 6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Tekniker er tilstede i salen og kan hjelpe ved behov.
 7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs. et par spørsmål.
 8. Hold tiden (både start og stopp)!
 9. Les abstraktene og forbered et spørsmål i tilfelle det ikke kommer noen fra salen.
 10. Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig.
 11. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.
 12. Husk å oppfordre deltagere til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om kaffe og lunch.