Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

Høstmøtet 2021

Styret avholder i disse dager det første digitale styremøtet i 2021 hvor vi starter planleggingen av årets høstmøte. Nettsidene oppdateres fortløpende med informasjon om format og program, men du kan allerede nå holde av uke 43.
Ann Kristin Hansen
28. januar 2021
Styremøte med KSCI ved Ann Kristin Hansen