Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

Høstmøtet 2021

Norsk ortopedisk forening har den glede å invitere til årets Ortopedisk høstmøte i uke 43. Det finner sted på Radisson Blue Hotell Alna onsdag 27. til fredag 29. oktober.
Ann Kristin Hansen
16. juni 2021
Foto av Radisson Hotel Alna av Radisson Hotel Alna

Vi tror og håper at vi kan møtes fysisk uten begrensninger på antall, og at det blir stinn brakke på Radisson Blue Hotell Alna onsdag 27. til fredag 29. oktober. Går alt bra, møtes vi som før og lager et etterlengtet, fullverdig høstmøte. Vi supplerer imidlertid med en digital løsning. Det innebærer at det blir mulig å følge møtet digitalt i sann tid, samt å delta i symposier eller frie foredrag med en presentasjon, selv om du ikke kan være fysisk til stede. Vi tror at en slik hybrid løsning blir standarden i fremtiden. Det gjør at alle som av ulike grunner må være igjen hjemme fra deler eller hele møtet, kan følge med, eventuelt delta aktivt med presentasjoner og stille spørsmål fra tilhørerbenken alle tre dager.

Vi ser imidlertid behovet får å planlegge for flere eventualiteter og ser for oss tre muligheter:

  1. Fysisk fullverdig møte uten restriksjoner på antall og med hybrid løsning
  2. Smittevernregler, med 1 meter avstand og antallsbegrensning, og med hybrid løsning
  3. Intet fysisk møte, kun rent digitalt møte.

I år går vi fra Hopin til Tappin. Vi kan med Tappin.no planlegge hele møtet uavhengig av hvilket av de tre scenariene det blir. Og snu oss raskt dersom det er behov for det. Faggruppene er i full gang med å planlegge symposiene, og de av dere som tenker å sende inn frie foredrag kan gjøre det, uavhengig av om dere planlegger å komme til Oslo i høstmøteuka, eller ikke. SÅ DET ER BARE Å KOMME I GANG MED ÅRETS ABSTRACT!

Vi har stor fleksibilitet i dette systemet, men håper at vi klarer å gjenskape høstmøtestemningen slik vi husker den, eller helst bedre. Med hotellet for oss selv har vi muligheter til å skape en høstmøteboble som vi nå har lengtet etter i snart to år.

Påmelding via www.ksci.no