Tips, triks og vanlige spørsmål om abstrakter

  • Deadline er 31.08.21 kl 23.59.
  • Opprett abstraktet i word eller annen tekstbehandler. Det er ikke mulig å legge inn tabeller.
  • La alle medforfattere lese gjennom og godkjenne abstraktet før du sender det inn.
  • Fjern formateringer. Kopier abstraktet fra teksbehandler og lim inn i portalen. Subheadings (Introduksjon, Materiale og metoder etc) genereres automatisk av abstraktportalen.
    • Eksporter abstraktet for å se at teksten ser ut slik som du ønsker. Sjekk at du har lagt inn forfatter/arbeidssted riktig. Arbeidssted legges inn med format: Avdeling, Foretak, Sted. Eks: Ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.
  • Referanser legges inn med Vancouverstil.
  • Når du godkjenner publisering i portalen så gjelder det publisering i appen. Abstraktet publiseres også i PDF versjon på nettsidene til Nof.
  • Fra 2019 må du også oppgi eventuell tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter. Dersom du ikke har interessekonflikter oppgir du «Ingen interessekonflikter» i fritekstfeltet.

Andre spørsmål? Send e-post til nettredaktor@ortopedi.no.