Høstmøtet

Høstmøtet arrangeres av Norsk ortopedisk forening i uke 43 og er tre dager stappet med faglig påfyll. Her finner du litt generell informasjon om høstmøtet og lenke til årets og tidligere høstmøtebøker.

Høstmøtet byr på tre dager med et tett faglig og sosialt program for alle som er interessert i ortopedi. Programmet byr på symposier, frie foredrag, industriutstillinger, generalforsamlinger og flere sosiale arrangementer.

Du kan legge fram egen forskning i sesjoner med frie foredrag. Fristen for å sende inn abstrakt til frie foredrag er 31. august. De frie foredragene samles i sesjoner under de forskjellige faggruppene innen ortopedi. Høstmøtet er en flott arena å legge frem eget materiale.

Høstmøtet søkes hvert år godkjent som valgfrie kurstimer i Legeforeningen. Det gjør at man kan søke utdanningsfond III for støtte til reise og opphold.

Påmelding åpnes tidlig på våren og skjer via vår arrangør KSCI.

Høstmøteboka for 2021 publiseres i forkant av høstmøtet.