Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd