Fag

24. januar 2019

Mer om osteoporose og lavenergibrudd

24. januar 2019

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture er en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd.
24. januar 2019

NoFract

FOB er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.