Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

Mer om osteoporose og lavenergibrudd

24. januar 2019

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

24. januar 2019
Capture the Fracture er en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd.

NoFract

24. januar 2019
FOB er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.