Fag

06. januar 2024

Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd

24. januar 2019

Mer om osteoporose og lavenergibrudd

24. januar 2019

NoFract

FOB er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.