Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

NoFract

FOB er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.
Lene B. Solberg
24. januar 2019

NoFRACT studien er avsluttet og vi venter spent på resultatene som forhåpentligvis blir publisert i første del av 2022.