Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Leger i ortopedisk spesialisering - LIOS

Om LIOS

LIOS- Leger i Ortopedisk Spesialisering er Norsk Ortopedisk Forening (NOF) sin LiS- forening. Vi ble etablert i 2011. Hovedmålet er å forbedre utdanningen av LiS innen ortopedi.
25. september 2018
Stryet i LIOS
Styret i LIOS

Styret i LIOS

profilbilde
Leder
Michael Pihl
Bærum Sykehus
profilbilde
Nestleder
Margrethe Myhre
Akershus universitetssykehus
profilbilde
Kasserer
Christian Skjerping Madsen
Skien Sykehus
profilbilde
Spesialitetskomitemedlem
Christer Kjærvik
Nordlandssykehuset Vesterålen
profilbilde
Sekretær
Solveig Eithun
St.Olavs Hospital