Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Leger i ortopedisk spesialisering - LIOS

LIOS, Leger i Ortopedisk Spesialisering, er Norsk Ortopedisk Forening (NOF) sin LiS- forening. Hovedmålet er å forbedre utdanningen av LiS innen ortopedi.
Fellesbilde Ortopedi