Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Leger i ortopedisk spesialisering - LIOS

Statutter LIOS Hederspris

Årlig deler LIOS ut hederspris til en overlege i ortopedi som har gjort særskilt innsats for leger i spesialiseringen innen faget. Prisen deles ut under ortopedisk høstmøte og kandidater nomineres ved å sende inn begrunnelse til LIOS.
26. september 2018
LIOS hederspris mottakere

Statutter for tildelingen av ”LIOS Hederspris”.