Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for håndkirurgi

Bli medlem

Medlemskontingent er kr 500,- per år betales til konto 5010.06.81827.

Ønsker du å bli medlem så send en mail til sekretær/kasserer Preben Olsson Dovland med ditt navn, arbeidssted, mailadresse, mobil og om du er LIS eller overlege.