Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for håndkirurgi

Foreningen er en underforening av Norsk ortopedisk forening.
Her finner du ressurser, kurs, stipender og aktuelt stoff om håndkirurgi.
Håndkirurgi illustrasjonsbilde fra colourbox.com

Aktuelt

Utdanning/kurs

Stipender