Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for håndkirurgi

Høstmøtesymposiet

Håndkirurgisk høstmøtesymposium arrangeres årlig, og tradsjonelt i tilslutning til/som del av Ortopedisk Høstmøte.
14. desember 2018
Explosion fracture
Explosion fracture

Tema varierer fra år til år, og fastsettes på årsmøtet forutgående år, av foreningens medlemmer. Ansvaret for arrangementet rullerer mellom landets ulike fagmiljøer. Ansvarlig arrangør for neste års møte utpekes på årsmøtet. Symposiet skal ta opp sentrale håndkirurgiske tema.

Symposiet avholdes onsdag 24. oktober kl. 14.30-17.30 (pause 15.15-16.15, da NFFHKs årsmøte avholdes). 

Temaet for symposiet er høyaktuelt, og omhandler et emne som bør være av stor interesse, både for foreningens medlemmer og andre. 

Møteledere: Hebe D. Kvernmo og Yngvar Krukhaug