Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk forening for håndkirurgi

Vinterkurset

Norsk Forening for Håndkirurgi arrangerer årlig sitt Vinterkurs.
Det har med få unntak i en årrekke vært avholdt i Hafjell, de siste år, i vakre omgivelser på Ilsetra ved Hafjelltoppen.
14. desember 2018
Utsikt fra Ilsetra
Utsikt fra Ilsetra

Vinterkurset strekker seg vanligvis over 2 dager.

Kurset er ment for både erfarne og mindre erfarne kirurger med interesse for håndkirurgi.

Det er i utgangspunktet lagt opp til at kurset tilrettelegges slik at det er et godkjent, tellende kurs i henhold til Legeforeningens regler. Målgruppene er spesialitetene ortopedi, plastikkirurgi og generell kirurgi. Årets temavalg kan ved noen anledninger tilsi at kurset ikke gis tellende status for spesialiteten generell kirurgi. Det søkes årlig Legeforeningen om godkjenning av kurset som tellende, valgfritt kurs i disse spesialitetene.

Vinterkurset har tradisjonelt fått meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne, ved kursevaluering.

Tema varierer fra år til år, og fastsettes på årsmøtet forutgående år, av foreningens medlemmer. Ansvaret for arrangementet rullerer mellom landets ulike fagmiljøer. Ansvarlig arrangør for neste års møte utpekes på årsmøtet. Kurset skal ta opp sentrale håndkirurgiske tema.

Det tilrettelegges for fritidsaktiviteter ved siden av kurset, i form av ski, aking, utendørs badeanlegg m.m.. Det avsettes tid til fritidsaktiviteter.

Antallet plasser er begrenset, og kurset vil fort kunne fulltegnes. "Førstemann til mølla får plass"-prinsippet gjelder ved påmelding.

Ilsetrahytta
Ilsetra