Bli medlem

Bli medlem i Norsk Spinalkirurgisk Forening!

Medlemskontingent er på 300kr per år. Betal enten med VIPPS til nummer 535268 eller til kontonummer 0540.18.24032.

Medlemsavgiftene brukes til arrangering av kurs, høstmøtesymposium og stipend til vinner av beste LIS-foredrag på høstmøtet. Som medlem i NSKF, får man rabatt på deltakeravgiften til Eurospine-kongress.

Innmelding