Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Bli medlem

Bli medlem i Norsk Spinalkirurgisk Forening!
16. februar 2022

Medlemskontingent er på 300kr per år. Betal enten med VIPPS til nummer 535268 eller til kontonummer 0540.18.24032. Som medlem i NSKF, får man rabatt på deltakeravgiften til Eurospine-kongress.