Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Norsk Spinalkirurgisk Forening er en underforening av Norsk Ortopedisk Forening. Her kommer informasjon om faggruppen og aktuelle saker!
Bilde av en kirurg med ryggmodell. Bilde lastet ned fra colourbox i regi av legeforeningen