Informasjon om pågående studier

Her finner du en oversikt over pågående rygg- og nakkestudier
To ortopeder på operasjonsstua, bilde tatt av Filip Dolatowski
Her pågår det forberedelser til biopsier av pasient som deltar i Modic biopsistudien! Kollega Dr. Hellum og Dr. Rolfsen ved Ullevål sykehus.

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

 Modic biopsi–studien
- Mål: Studere etiologien til Modic-forandringer i lenderyggen.
- Design: Case (Modic) – kontroll (ingen Modic).
- Analyse (dyrkning, PCR, histologi) av peroperative vevsprøver fra mellomvirvelskive og endeplate.
- Sykehus som inkluderer: Ullevål, Ahus, Haukeland, Stavanger.
- Status: inklusjon pågår
- Kontaktperson: Mads Rolfsen

LifeHab–studien
- Mål: Sammenlikne operativ vs konservativ behandling av kroniske korsryggsmerter
- Design: Multisenter RCT
- Delmål: Studere betydningen av sure mellomvirvelskiver med MR-spektroskopi. Interbody fusjon vs. Standardisert rehabilitering.
- Status: protokoll ferdigstilles, søker midler og samarbeidspartnere
- Kontaktperson: Sverre Mjønes

FYSOP-studien
- Mål: Sammenlikne effekten av strukturert fysioterapi mot effekten av dekomprimerende kirurgi ved lumbal spinal stenose.
- Design: Multisenter RCT.
- Delmål: Sammenlikne effekten av strukturert fysioterapi mot normal forløp. Vurdere effekten av preopreativ strukturert fysioterapi hos opererte pasienter.
- Status: Inklusjon pågår.
- Kontakperson: Nynne Blomfeldt Nielsen

SunBurst-studien 
- Mål: Sammenligne kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling hos pasienter med burst fraktur i Th10-L3.  
- Design: Internasjonal, multisenter, registerbasert - RCT. Studien utgår fra Sverige.
- Delmål: Det primære utfallsmålet vil være Oswestry Disability Index etter 1 år. Sekundære utfallsmål vil være registerdata fra de offentlige trygdesystemene og statistisk sentralbyrå.
- Status: Inklusjon pågår i Sverige. Flere norske sykehus (Ullevål, Haukeland og Stavanger) skal være med.
- Studieprotkoll: https://actaorthop.org/actao/article/view/1614/2207