Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Spinalsymposium

Her finner du oppdatert informasjon om årets spinalsymposium ved høstmøte!
21. juni 2022

Onsdag 26. oktober kl 15:00 - 16:30
Tema for Spinalsymposium: Infeksjoner i ryggen

Spondylitt & Spondylodiskitt - Jan Erik Berdal

Kirurgisk behandling av infisert rygg - Ellen Aksnes

Postoperative implantatinfeksjoner - Marianne Westberg

Case - Sverre Mjønes

Infeksjonsdata fra Ryggregisteret - Thomas Natvik