Frie foredrag

Velkommen til høstmøte 2022!

Frie foredrag Spinal 1
Onsdag 26.oktober
Kl. 13.15 – 14.25
Sal: Film

Frie foredrag Spinal 2
Torsdag 27. oktober
Kl. 08.00 - 09.00
Sal: Blu Room

Frie foredrag Spinal 3
Torsdag 27. oktober
Kl. 09.15 - 10.15
Sal: Blu Room

Beste presentasjon honoreres med kr. 5.000.


Radisson Blu
Radissonblu