Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Spinalsymposium

Frie foredrag

Vi ønsker vitenskapelig innlegg på årets Høstmøte!

Beste presentasjon honoreres med kr. 5.000.

Frist for innlevering av abstrakt er 31.08.2022!

21. juni 2022