Norsk plastikkirurgisk forening

Fagmedisinsk forening for plastikkirurger

Foreningens formål er å fremme utviklingen innen plastikkirurgi samt å ivareta medlemmenes faglige interesser. Vi skal danne grunnlaget for det medisinske, faglige arbeidet innen plastikkirurgi i Legeforeningen.

 

Generalforsamlingen i Norsk plastikkirurgisk forening holdes 22. oktober 2020 klokken 16.30 - 17.30 og blir gjennomført på Zoom. Saksliste til generalforsamlingen finner du her. Høstmøtet 2020 blir gjennomført som et Webinar. Se informasjon om høstmøtet her

Plastikkirurgier i aksjon