Norsk plastikkirurgisk forening

Fagmedisinsk forening for plastikkirurger

Foreningens formål er å fremme utviklingen innen plastikkirurgi samt å ivareta medlemmenes faglige interesser. Vi skal danne grunnlaget for det medisinske, faglige arbeidet innen plastikkirurgi i Legeforeningen.

Plastikkirurgier i aksjon