Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk plastikkirurgisk forening

Møter og aktiviteter

Økonomisk støtte

NPKF støtter nasjonale arrangører av nordisk kurs i plastikkirurgi samt vårmøtet i NPKF.

Du kan også søke støtte til arrangement av andre kurs/konferanser som bidrar til videreutdannelse av foreningens medlemmer. Tildelinger skjer kun etter søknad mottatt i forkant med vedlagt budsjett og spesifisering av behov.  

NPKFs representanter i internasjonale foreninger/arbeidsgrupper kan søke reisestøtte til deltakelse på relevante møter ut fra regler beskrevet i "reisestøtte instruks". Merk at all søknad om reisestøtte skal skje ved å bruke vedlagt reiseregningsmal. Søknaden sendes til leder i foreningen. 

NPKF innvilger også støtte inntil 10 000 ,- per år til gjennomføring av EBOPRAS plastikkirurgisk eksamen for inntil to søkere. 

Vedlagt nærmere beskrivelse av aktuelle regler for å søke økonomisk bidrag.