Norsk plastikkirurgisk forening

Møter og aktiviteter

Økonomisk støtte

NPKF støtter nasjonale arrangører av nordisk kurs i plastikkirurgi samt vårmøtet i NPKF.

Du kan også søke støtte til arrangement av andre kurs/konferanser som bidrar til videreutdannelse av foreningens medlemmer. Tildelinger skjer kun etter søknad mottatt i forkant med vedlagt budsjett og spesifisering av behov.  

NPKFs representanter i internasjonale foreninger/arbeidsgrupper kan søke reisestøtte til deltakelse på relevante møter ut fra regler beskrevet i "reisestøtte instruks". Merk at all søknad om reisestøtte skal skje ved å bruke vedlagt reiseregningsmal. Søknaden sendes til leder i foreningen. 

NPKF innvilger også støtte inntil 10 000 ,- per år til gjennomføring av EBOPRAS plastikkirurgisk eksamen for inntil to søkere. 

Vedlagt nærmere beskrivelse av aktuelle regler for å søke økonomisk bidrag.