Norsk radiologisk forening

Foreningens formål

Foreningen jobber med faget og utdanningen i spesialiteten radiologi.
Medlemmer i foreningen er spesialister, eller leger under spesialisering i radiologi og har gjennom foreningen medlemsskap i European Society of Radiology og Nordisk forening for Medisinsk radiologi samt tilgang på Acta Radiologica. Foreningen følger med på fagets utvikling og har også et eget fond som deler ut midler til forskning. Radiologisk Høstmøte arrangeres hvert år i siste hele uke av oktober.

bilde fra Høstmøte

Mest aktuelt nå

Aktuelt i media