Norsk radiologisk forening

Kontakt Radiologforeningen

Ønsker du å komme i kontakt med Norsk radiologisk forening?

E-post til styret kan sendes til:

post.norafo@gmail.com

 

Post kan sendes direkte til;

Norsk radiologisk forening

c/o Den norske legeforening

Postboks 1152 Sentrum

0107 Oslo

 

Spørsmål om medlemsskap og adresseendring:

Kontakt Legeforeningen.

 

 

Alle medlemmer i Radiologforeningen har elektronisk tilgang til ACTA.

Har du spørsmål om ACTA ber vi deg kontakte ACTA direkte.