Kontakt Radiologforeningen

Ønsker du å komme i kontakt med Norsk radiologisk forening?

E-post til styret kan sendes til:

post.norafo@gmail.com

Post kan sendes direkte til;
Norsk radiologisk forening
c/o Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Spørsmål om medlemsskap og adresseendring:
Kontakt Legeforeningen.

Alle medlemmer i Radiologforeningen har elektronisk tilgang til ACTA.

Har du spørsmål om ACTA ber vi deg kontakte ACTA direkte.