Norsk radiologisk forening

Norsk radiologisk forening

Foreningen jobber med faget og utdanningen i spesialiteten radiologi.
Medlemmer i foreningen er spesialister, eller leger under spesialisering i radiologi og har gjennom foreningen tilgang på Acta Radiologica. Foreningen følger med på fagets utvikling og har også et eget fond som deler ut midler til forskning.

ultralyd

Mest aktuelt nå

Aktuelt i media