Norsk radiologisk forening

Norsk radiologisk forening

Foreningen jobber med faget og utdanningen rundt spesialiteten radiologi.
Medlemmer i foreningen er spesialister, eller leger under spesialisering i radiologi og har gjennom foreningen tilgang på Acta Radiologica. Foreningen følger med på fagets utvikling og har også et eget fond som deler ut midler til forskning.

ultralyd

Radiologi i media