AI Stavanger 13.-14. juni 2022

Velkommen til Health-related Artificial Intelligence in Stavanger (hAIst) - Kunstig intelligens i norsk helsetjenestes konferanse, UiS Campus Ullandhaug, 13.-14. juni 2022.
logo for Stavanger universitet

Stavanger AI skal arrangere en konferanse for fagmiljøet innen teknologi og helse i Stavanger i midten av juni.

Konferansen er aktuell for NoRaFo’s  medlemmer med tanke på bruken av AI innen radiologi.

Informasjon, program og call for abstracts

Health-related Artificial Intelligence in Stavanger | University of Stavanger (uis.no)

Arrangør: Stavanger AI Lab located in the Stavanger region on behalf of KIN (Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste/ Artificial intelligence in Norwegian health service)

Med hilsen Guro Mette Bråthen, Univ i Stavanger