Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

Åpen vitenskap og Plan S – hva bør norske radiologer vite?

Are Brean, Sjefredaktør Tidsskrift for Den norske legeforening. Høstmøte 2019, åpningssesjon, onsdag 23. oktober kl 10.
30. september 2019

Are Brean er nevrolog, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Han er nevrolog av utdannelse, med klinisk erfaring fra Rikshospitalet, UNN Tromsø og Sykehuset i Vestfold. Han har arbeidet i Tidsskriftet i ulike roller fra 2009, fra 2015 som sjefredaktør. Are spilte kirkeorgel, nå hovedsakelig piano. I bistilling på Musikkhøyskolen underviser og veileder han på bachelor og master-kursene.

I slutten av mai 2019 forelå den reviderte versjonen av Plan S, den internasjonale erklæringen som tar sikte på gi åpen tilgang til all forskning, samt å få slutt på abonnementsmodellen for tidsskrifter. Dette vil endre måten også norsk forskning kan publiseres på. Åpen tilgang er imidlertid bare en del av en større bevegelse mot en mer åpen vitenskap, der blant annet datadeling inngår. På mange måter er dette en sunn utvikling. Men som med all virksom medisin har også åpen vitenskap-prinsippet sine bivirkninger. Hvilke konsekvenser vil Plan S få for norske forskere og klinikere, hva er egentlig Åpen vitenskap, og hva kan vi forvente oss av ytterligere endringer i vitenskapelig publisering i årene som kommer? Dette er spørsmål som vil bli forsøkt besvart.