Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

Digitalt kurs 1. april 2022: Klassifikasjon av MR-funn for barn med tidlig hjerneskade

Gratis digitalt kurs som arrangeres av Norsk kvalitets og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)
Kristian Kolnes
12. januar 2022
MR Caput T2
MR Caput T2

Fredag 01.04.2022 kl. 12.00 – 14.00 (NB kurset er på engelsk)

MRI classification system (MRICS)
Klassifikasjon av MR-funn for barn med tidlig hjerneskade.
Læringsmål: deltakerne skal få kunnskap om klassifiseringssystemet og klassifikasjon av MR-bilder
Forelesere: Prof. Ingeborg Krägeloh-Mann MD og prof. Veronika Horber MD,
University Children's Hospital, Department of Paediatric Neurology, Tuebingen, Germany


Målgruppe: Barneleger, nyfødtleger, radiologer og andre som er involvert i tolkning og diagnostisering av MR-bilder
Sted: digitalt på følgende lenke: Klikk her (obs direktelink til Teams) for  å delta i møtet.

Kontaktperson:

Guro L. Andersen

Spes.  pediatri, PhD

Leder, Norsk kvalitets og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Sykehuset i Vestfold

PB 2168

3103 Tønsberg

Nettside