Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

Online kurs i muskel-skjelett radiologi

Musculoskeletal MRI fellowship, lower extremity 14-16. mars, upper extremity 21-23. mars. Foredragsholder er Roar Pedersen.

Kristian Kolnes
1. februar 2022
MR skulder

Følg linker i teksten for info og påmelding.

This Lower MSK course will guide you through the most common MR studies of the lower extremity, and will give you sufficient knowledge of MR anatomy and pathology to evaluate the most common injuries and findings of this region.

This Upper MSK course will guide you through the most common MR studies of the upper extremity, and will give you sufficient knowledge of MR anatomy and pathology to evaluate the most common injuries and findings of this region.