PhD-kurs for forskere innen radiologi/nukleærmedisin

Radforsk arrangerer 18.-20. oktober 2023 PhD-kurset «KLMED8014 – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin» ved NTNU i Trondheim. Kurset er myntet på stipendiater innen radiologi og nukleærmedisin, og gir 3 PhD-poeng.
Phd logo og bøker

Påmelding for NTNU-studenter åpnes medio mai 2023 (søknadsfrist 01. september). Påmelding for eksterne PhD-kandidater åpnes 15. juni (søknadsfrist 15. september).

Hvordan melde seg opp:

- Oppmelding til emner for deg som allerede er tatt opp på et ph.d.-program ved NTNU:
Semesterregistrering
- Oppmelding til emner for deg som ikke er tatt opp ennå, men som har fullført en grad fra NTNU:
Emnestudierett
- Oppmelding for deg som ikke er tatt opp på et ph.d.-program, eller som er tatt opp ved en annen institusjon:
Tilgang til ph.d.-emner og forskerkurs for eksterne ph.d.-kandidater 

Generell informasjon om PhD-emner ved NTNU: www.ntnu.no/studier/phmedhv/emner