Norsk radiologisk forening

Kurs og konferanser

Trombektomi-møte 14.04.21

Velkommen til det 5. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon 14.4.2021 som foregår digitalt på Zoom. Møtet arrangeres i samarbeid mellom Norsk hjerneslagforening og Norsk nevroradiologisk forening.
Audun Berstad
3. mars 2021

Deltakelse er gratis og påmelding gjøres via denne lenken: Endovascular Intervention in Acute Ischemic Stroke. The 5th National Meeting (legeforeningen.no). I forkant av møtet vil alle som har meldt seg på motta påloggingsinformasjon til møtet. Møtet blir også streamet på NSO sin Facebook-side. 

Det blir oppdatering fra alle trombektomi-sentra og om aktuelle tema; trombektomi-registre, nye studier, kirurgisk trombektomi før Prof. Jens Fiehler fra Hamburg holder en oversiktsforelesning på slutten av møtet. 

Send gjerne invitasjonen videre til andre interesserte. 

Velkommen!

Med vennlig hilsen på vegne av arrangørene Anne Hege Aamodt

Nestleder i Norsk Hjerneslagforening