Norsk radiologisk forening

NORAFORUM

Om Noraforum

Noraforum på nett
8. september 2018

Noraforum er medlemsblad for Norsk radiologisk forening og Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning.

Våren 2015 opphørte papirutgivelsene, og Noraforum gikk over til fortløpende nettutgivelser. Noraforum publiserer nyhetssaker om bildediagnostikk, fagstoff og foreningsstoff.