Policydokument om KI for Norsk radiologisk forening

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om kunstig intelligens (AI), gjelder fra 2018

Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumenter og nettsider mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com