Norsk radiologisk forening

Referat fra styrets møter

Styremøtereferater 2020-

Referater fra styremøter fra 2020 legges ikke lenger ut offentlig tilgjengelig. Vennlist kontakt Norafo direkte dersom informasjon ønskes.
29. mai 2020