Norsk radiologisk forening

Referater fra styremøter og årsberetninger

Styremøtereferater 2020-

Referater fra styremøter fra 2020 legges ikke lenger ut offentlig tilgjengelig. Vennligst kontakt Norafo direkte dersom informasjon ønskes.
29. mai 2020