Norsk radiologisk forening

Om oss

Slik blir du medlem

Mange har spurt styremedlemmer og nettredaksjonen om hvordan de skal forholde seg til medlemsskap i Norsk Radiologisk Forening etter at foreningen ble en fagmedisinsk forening under Legeforeningen. Her er fasiten:
28. august 2018

Hvis du er medlem av Den Norske Legeforening og samtidig spesialist i radiologi blir du automatisk medlem av Radiologforeningen. Du behøver da ikke gjøre noe annet enn å betale fagforeningskontingenten - medlemsskapet i Radiologforeningen vil være spesifisert der. Årskontingenten er for tiden 300 kr. Som medlem vil du få tilsendt NoRaForum og få online tilgang til Acta Radiologica

Hvis du er assistentlege på en radiologisk avdeling må du melde deg inn i Radiologforeningen. Det gjør du via Legeforeningens hjemmesider eller direkte på epost medlem@legeforeningen.no Et slikt medlemsskap koster ingenting ekstra for deg, kontingenten til Legeforeningen er den samme. Du vil også få tilsendt NoRaForum og Acta Radiologica. Dessuten er det gratis for assistentleger å delta på høstmøtet, og du kan delta i konkurransen om beste frie foredrag. Er du medlem av Radiologforeningen vil du også bidra til en større tilbakeføring av kontingentpenger fra Legeforeningen til Radiologforeningen, og derved vil du støtte vår egen fagmedisinske forening. Husk imidlertid å melde adresseendring til legeforeningen hvis du flytter på deg.

 

MEDLEMSSKAP I ESR

Alle medlemmer i Radiologforeningen vil i følge styrevedtak i høst bli innmeldt i ESR. Dette medfører mulighet til å lese European Radiology gratis online - samt redusert avgift ved deltagelse på ECR i Wien i mars hvert år. De av dere som har vært medlem tidligere i ECR eller ESR har sannsynligvis fått tilsendt informasjon om pålogging og fornyet medlemsskapet. 

De av dere som ikke har vært medlem før må gjøre følgende for å komme inn på deres eget område på ESRs nettsider og få utnyttet fordelene ved medlemsskapet:

1) Gå inn på siden www.myesr.org 

2) Klikk "Members" og "My User Area"

3) Følg instruksjonen og skriv inn ditt etternavn og PersonalID. Har du ikke fått tildelt din PersonalID kan du kontakte ESR på membership@myesr.org. Du får da tilsendt din påloggingskode.

Lykke til!