Norsk radiologisk forening

Radiologisk Høstmøte 2023

Velkommen til Radiologisk Høstmøte 25.-27. oktober 2023 i Oslo
Audun Berstad
komiteen 2023
Programkomiteen 2023 ønsker velkommen i oktober. Fra venstre Kristian Kolnes, Andrea Bjerknes, Bogdan Cernucan og Taher Hansen.

Styret i Norafo takker for et godt møte i 2022 og har den glede å invitere til Høstmøte 2023.

Av godbiter nevnes "State of the art"-foredrag, frie foredrag, kasuistikker ved LIS-leger, generalforsamling og årsmøter for underforeninger.

I år blir kongressen arrangert på Raddison Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Av sosialt program nevnes mottakelse/mingling og festmiddag.

Mer info kommer!

Velkommen!

Hilsen programkomiteen: Taher Hansen, Kristian Kolnes, Andrea Bjerknes, Brita Eline Halleraker og Bogdan Cernucan