Aktuelt

Møteleder og quizmaster var Håvard Løvland, LIS-lege ved OUS Ullevål og leder i Furad .

Kasuistikkene ble presentert av:

1. Martin Larsson, Volda Sjukehus

2. Ingvild Vinjar, OUS Radiumhospitalet

3. Anne Line Stensjøen, Ålesund Sjukehus

4. Alexander Persson, OUS Radiumhospitalet

5. Signe Johansen Landa, Haukeland Universitetssjukehus

6. Hanna Raaum, OUS Ullevål

Som i fjor ble det stilt Kahoot-spørsmål i løpet av presentasjonene. Quiz-vinner ble Inger Hødnebø Duus ffra OUS Ullevål, som fikk diplom, twist og diktbok i premie.

Vi gleder oss til ny kasuistikkrunde neste år og oppfordrer alle LIS til å sende inn kasus!