Norsk radiologisk forening

Aktuelt

Handlingsprogrammet med retningslinjer er oppdatert

Det gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. Det medfører noen endringer også mtp radiologi, se vedlegg: 

1. mars 2021

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm (helsedirektoratet.no)

Kapittel 16 (s. 120) omhandler systematisk oppfølging etter kurativ behandling for kreft i tykk-og endetarm.