Et medisinsk skjelett i skapet

5000 personer som oppgir å være under 18 år og uten omsorgspersoner søkte asyl i Norge i fjor. Men vi har ingen gode metoder for aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere.
Artikkel fra VG.no
Artikkel fra VG.no