Norsk radiologisk forening

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Er du medlem i Norsk radiologisk forening og arbeider med, eller har interesse for brystdiagnostikk kan du nå melde deg inn i vår forening.
MR bryst 3D med fargekode på tumor

Aktuelle saker