Norsk radiologisk forening

Norsk forening for thoraxradiologi

Norsk Forening for Thoraxradiologi - NFTR- ble stiftet i 2009. Vi ønsker å være et forum for faglig utvikling og utveksling innen feltet thoraxradiologi. Hvert år holdes generalforsamlingen under Radiologforeningens høstmøte. I tillegg arrangerer NFTR et dagsmøte med undervisning i og presentasjon av aktuelle tema i thoraxradiologien.
Thoraxradiologi. Fotot: Colourbox.com