Solide SPN (Solitære pulmonale noduli)

Algoritme for Solid SPN
Algoritme for Solid SPN

Solid og tilfeldig påvist solitær pulmonal nodulus:

  • Anbefalingene gjelder nyoppdaget, tilfeldig påvist lesjon hos personer >35 år
  • Hos de <35 år bør en vurdere å ta kun en enkelt lavdose-CT etter 6-12 mnd
  • Diameter: Gjennomsnitt av lengde og tverrmål
  • Lav-risiko: Minimal eller ingen røyking og ingen andre kjente risikofaktorer
  • Høy-risiko: Røykehistorie eller annen kjent risikofaktor (førstegrads slektning med lungecancer, eksponering for asbest, radon eller uran)