Invitasjon til årsmøte 2023

Vi inviterer til årsmøte i NFTR 8/11 kl 19.30.Ettersom årets høstmøte holdes samtidig med ESCR-ESTI i Berlin har vi besluttet å holde møtet digitalt i Teams.De som ønsker å delta bes sende mail til jonha@siv.no, slik at de kan få tilsendt møteinvitasjon. Eventuelle innspill til eventuelt sendes til styreleder innen 1 uke før møtet.

Agenda:

1. Velkommen, Jon Olav

2. Årsberetning fra styret og planer for kommende år, Jon Olav

3. Kort informasjon om ny LiS-utdanning i Radiologi v/ Johan Castberg Hellund

4. Kort informasjon om planer for videreutdanning i Radiologi v/ Even Hovig Fyllingen

5. Kommende endringer for Radiologi i Handlingsprogrammet for utredning av lungekreft, Haseem(?)

6. Gjennomgang av økonomi, Anagha

7. Valg av styre

8. Evt.