Norsk radiologisk forening

Nyheter

Radiologiske funn - Covid 19 virus

Foreløpige artikkelsamlinger angående Covid 19 virus og radiologi. Oppdateres etterhvert.
Tom-Vegard Markussen
10. mars 2020