Bli med på MMIV-konferansen 2022

Velkommen til den femte årlige MMIV-konferansen, avholdt i samarbeid med PRESIMAL 8-9. desember 2022.

Flere bidrag fra Trondheim, sjekk program.

Konferansens tema er pasientsentrert kunstig intelligens og bildebehandlingsmetoder som fremmer medisinen, og vi har et spennende program og en utmerket utvalg av foredragsholdere.

Konferansen holdes på Grand Bergen og er åpen for alle. Det er ingen inngangsbillett, men påmelding er nødvendig. Vennligst registrer deg innen 24.11.2022.

Poster chairs: Erlend Hodneland and Frank Riemer.

Årets MMIV-konferanse vil igjen inneholde et fysisk posterprogram. Vi inviterer forskere på alle nivåer til å sende inn postere som dokumenterer tidligere, nåværende eller kommende arbeid relatert til det generelle temaet «Pasientsentrert AI og nye bildemetoder som fremmer medisin». Vi ønsker spesielt velkommen plakater om nye emner og pågående prosjekter.

Innleveringer til posterprogrammet trenger ikke være de endelige posterdesignene, men de bør inneholde tilstrekkelig materiale til at stolene kan vurdere deres egnethet i form av en skisse, totalt maksimalt to A4-sider. Posterskissen trenger ikke følge en bestemt mal. Imidlertid må innsendingen være en enkelt PDF-fil som inneholder minst følgende elementer:

  1. Tittelen på posteren
  2. Den fullstendige listen over forfattere og deres tilknytning
  3. Kontaktinformasjon for den korresponderende forfatteren
  4. Et sammendrag på ~250 ord
  5. Ett eller flere illustrative bilder med bildetekst

Selvfølgelig kan dokumentet også allerede inneholde et utkast til det endelige plakatdesignet.

Forfattere av godkjente posteren vil bli bedt om å oppgi:

  1. En endelig plakat-PDF som vil gjøres tilgjengelig for alle konferansedeltakere.
  2. En trykt plakat i A1-format som skal festes på plakatveggene.

Postere sendes inn via e-post til posters2022@mmiv.no med emnelinjen «MMIV Conference 2022 Poster Submission». Fristen er mandag 14. november 2022, 23:59 CET.

Posteren vil bli vurdert av plakatstolene basert på innhold og egnethet for arrangementet.

Forfattere av aksepterte postere bør forberede den endelige posteren for konferansen og være tilgjengelig under postersesjonene (mer detaljert informasjon vil bli gitt til forfattere av aksepterte bidrag før konferansen). Forfattere bør også forberede en kort live speed-posterpresentasjon for konferansen. Mer detaljer vil bli gitt senere.

MMIV-PRESIMAL bildekonkurranse

Mange av forskningsaktivitetene ved MMIV og i PRESIMAL er knyttet til bildedata, avanserte bildeanalyser og visualisering, med håp om at fremskritt på disse områdene til syvende og sist kan føre til bedre pasientbehandling. Vi er glade for å kunngjøre denne bildekonkurransen i forbindelse med MMIV-konferansen 2022.