Norsk radiologisk forening

Diverse

Velkommen til Hjernerådets årsmøte 2021!

Årsmøtepapirene er nå sendt ut til ledelsen av medlemmene i Hjernerådet. Vi har digitalt årsmøte i år.
16. februar 2021

Derfor kan mer enn én fra hvert medlem delta. Ta kontakt med din leder om du har lyst til å være med på årsmøtet, så kan han/hun koordinere deltakelsen. Årsmøtet er tirsdag 2. mars kl. 14 - ca. kl. 16. Selv om dere er flere deltakere, er det bare én fra hvert medlem som har stemmerett, slik statuttene sier. Velkommen!

Hjernerådets årsmelding

En årsmelding er interessant lesning som gir god oppdatering om arbeidet. Hjernerådets årsmelding for 2020 kan du lese her.

Peggy er Hjernerådets organisasjonsrådgiver

Hjernerådet vokser og har de siste to årene fått 10 nye medlemmer. Hjernerådet styrker derfor arbeidet med en organisasjonsrådgiver som skal knytte god kontakt mellom medlemmene og Hjernerådet, dessuten medlemmene imellom. Forener vi kreftene våre i påvirkningsarbeidet mot myndighetene og i informasjonsarbeidet mot publikum, vil vi sammen nå lenger. Valget falt på Peggy Ranheim som er utdannet sykepleier og har hatt mange oppgaver i kommunal helse- og omsorgstjeneste. De siste seks årene har hun vært folkehelsekoordinator i Sunndal kommune. Peggy begynte i Hjernerådet 2. februar og holder på å gjøre seg kjent med organisasjonen. De nærmeste ukene vil hun ringe medlemmene. Det vil ta litt tid å komme rundt. Vi håper dere tar vel imot Peggy!

NorCP er blitt medlem av Hjernerådet

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) er godkjent av styret som medlem av Hjernerådet. NorCP forsker på bl.a. forekomst av CP, hvordan personer med CP utvikler seg gjennom livet, behandling, oppfølging osv. Data fra NorCP blir hyppig brukt i forskning som publiseres i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Alle barn i Norge som får diagnosen CP, får tilbud om å delta i NorCP. Ved årsskiftet inkluderte registeret ca. 2 700 barn og unge, dvs. noe over 90 prosent av alle personer med CP i Norge født etter 1996. Barnelege Guro L. Andersen er leder av NorCP. Sandra Julsen Hollung er helseinformatikker og forsker. Det er ytterligere tre medarbeidere.
Vi ønsker det nye medlemmet hjertelig velkommen til vårt hjerne-fellesskap!

Har dere lyst til å lage en video til Forskningsdagene 2021?

I fjor laget noen av Hjernerådets forskningsmedlemmer videoer på 3-5 minutter til Forskningsdagene 2020. Videoene ble spredd på Facebook og nådde langt med info om ulike hjerneforskningsprosjekt. Vi har samlet alle videoene fra HER.
Tiltaket var så vellykket at vi vil gjenta det under Forskningsdagene 2021 i september. Kanskje dere skulle være med i år? Videoene er på 3-5 minutter og handler om et hjerneforskningsprosjekt dere arbeider med. Fokus er på hvorfor denne forskningen er interessant og viktig, og hva dette vil bety for vår forståelse av hjernen og hjernehelsen. Videoene skal kommunisere med vanlige folk. Dere vil etter hvert få mer info om opplegget. Her vil vi bare plante en ide om ikke akkurat dere skulle være med i år. Dette er en gylden mulighet til å løfte fram deres unge forskere.

Temaet for Forskningsdagene 2021 er forskning på mat. Dersom dere jobber med «Gut & Brain» kan dere koble dere rett på festivalens hovedtema. Dette er imidlertid ikke noe krav. På Forskningsdagene kan vi fokusere på all forskning. For Hjernerådet er det viktige er å ha tydelig budskap om hjernen og kommunisere godt med folk. Hvem tar ballen?

Hjernehelsestrategien er halvveis

Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024 er nå halvgått i sin periode. Strategien viser mål, peker ut retning for å nå målene og er et grunnlag for politiske veivalg og tiltak. Hvordan har strategien lykkes så langt? Hjernerådet arbeider med et møte for medlemmene i april der dette blir tema.
Vi ønsker å finne svar på hvilke erfaringer våre medlemmer har gjort seg. Har hjernehelsestrategien gjort en forskjell? Hjernerådets medlemmer vil i nær fremtid få tilsendt en spørreundersøkelse som vi håper dere vil svare på. Svarene dere gir i undersøkelsen vil være et grunnlag for tematikken i møtet. Mer informasjon om møtet kommer etter hvert.
-----------------------------------

Om nyhetsbrevet til Hjernerådet

Gjennom nyhetsbrevet vil vi i Hjernerådet fortelle om våre aktiviteter og møter, om Hjernerådets arbeid for å påvirke myndighetene og andre for å fremme hjernesaken, nyheter fra hjerneforskningen, og om hvordan mennesker prøver å mestre sine liv når de er rammet av skader og sykdom i hjernen og nervesystemet. Skulle det være slik at dere som har abonnert på nyhetsbrevet, likevel ikke ønsker å motta det, ber vi dere gi oss beskjed til post@hjerneradet.no.