Søknad til Radiologforeningens Fond

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning har søknadsfrist 15. febr.
Elektroniske søknader sendes inn via Unifor's side.