Søknad til Radiologforeningens Fond 2021

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning har søknadsfrist 15. september hvert år.
Elektroniske søknader sendes inn via Unifor's side.