Status ved Universitetssykehusene

Som et ledd i arbeidet med å fremme forskningen i radiologi og nukleærmedisin, har Radforsk satt seg som mål å avlegge Universitetssykehusene et besøk. Dette er ledd i gjennomføringen av handlingsprogrammet for Radforsk.

Vi ønsker å treffe de som har lederansvar og dermed innflytelse på avdelingens forskning og treffe de som er forskningsaktive. Vi legger ut rapportene for at flere kan gjøres seg nytte av opplysningene om hvordan de forskjellige avdelingene har organisert og gjennomfører forskningen.

Rapporter fra Radforsk sine besøk ved Universitetssykehusene finner dere her: