Norsk psykiatrisk forening

Vi fremmer norsk psykiatri faglig og vitenskapelig

Norsk psykiatrisk forening (Npf) er en fagmedisinsk enhet i Den norske legeforening. Vi ønsker å bidra til høy kvalitet på:

  • spesialisering
  • videre- og etterutdanning
  • legeutdanning
  • psykiatrifaget i offentligheten og hos myndighetene
To hender beskytter gress