Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Innholdsrike uker for Norsk psykiatrisk forening

21. november 2022
Mental Helse valgte ny landsleder denne helgen. Norsk psykiatrisk forening gratulerer Ole Marius Minde Johnsen med vervet og ser fram til samarbeid. Lars Liens hilsen til Mental Helses landsmøte var et av høydepunktene for Npfs leder disse siste ukene.

Norsk psykiatrisk forening på kongress i Tbilisi, Georgia

08. november 2022
Behandling og håndtering av psykiske lidelser etter pandemien var temaet på årets temakongress i Georgia i oktober i år. Kolleger fra Norge var til stede og bidro til et spennende program.

Håp og påvirkningsmuligheter

03. november 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS´er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Psykiater for lege

31. oktober 2022
Av og til holder det ikke med tre timer kollegastøtte for en psykiater med psykisk sykdom. Psykiatere trenger erfarne behandlere som tåler pasienter med høy kompetanse på samme felt.

Hvem hjelper hjelperen?

26. oktober 2022
Det finnes et eget helse og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter. Visste du ikke om det? Da er du ikke alene. Sannsynligvis benytter alt for få leger muligheten til å få støtte og oppfølging i en vanskelig situasjon.

I Ukraina nå: Leger uten grenser og mental helse

24. oktober 2022
Det er ikke bare underernæring og krigsskader som står på agendaen når Leger uten grenser er ute i verden. Ivaretakelse av mental helse er også viktig. Norsk psykiatrisk forening samarbeider med LUG om å spre informasjon om arbeidet som foregår.

«Kvinne, Frihet og Liv»

16. oktober 2022
De siste årene har det iranske regimet brukt psykisk lidelse og spesielt selvmord som forklaringer for å skjule drap på uskyldige mennesker. Det er helt forkastelig, og i tillegg et grovt misbruk av faget, mener Shahram Shaygani, psykiater og medlem i styret i Norsk psykiatrisk forening.

Når noen ønsker hjelp til å dø

13. oktober 2022
I noen land tilbys muligheten til assistert selvmord til mennesker som på grunn av sykdom ønsker å avslutte sitt eget liv. Hvis sykdommen påvirker kognitive funksjoner, kan det være vanskelig å vite om personen er samtykkekompetent når utenlandsreisen skal gjennomføres. I Norge er det straffbart å medvirke til noens død.

Ikke noe stasbudsjett

11. oktober 2022
Forrige uke la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, er ikke imponert over satsingen innen psykisk helse.

Side 1 av 7