Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Eumass-europeisk trygdemedisinsk kongress

01. juli 2021
16.-17. september 2021 avholdes Eumass-europeisk trygdemedisinsk kongress digitalt.

Depresjon hos eldre – elæringskurs godkjent for psykiatere!

20. mai 2021
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget et e-læringskurs om depresjon hos eldre. Kurset er godkjent med 8 timer for etterutdanningen hos spesialister i psykiatri.

Psykiatri og prioritering av Covid-19 vaksine

19. februar 2021
Pasienter med kroniske alvorlige psykiske lidelser bør prioriteres ved begrenset tilgang på vaksiner for Covid-19. Ved samtidig somatisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes og lungesykdommer forsterkes denne indikasjonen.

Psykiske lidelser og COVID-19

19. februar 2021
Alvorlige infeksjoner som Covid-19 kan medføre langvarige psykiatriske problemer og tilhørende funksjonsfall. Psykiatriske lidelser er gjennomgående ikke tatt med i store epidemiologiske undersøkelser av risikofaktorer for Covid-19. Dette fører til en klar underdiagnostisering og rapportering av psykiske lidelser ved Covid-19.

Om utbrente psykiatere

08. desember 2020
Utbrenthet defineres gjerne som en psykisk tilstand hos personer som over lengre tid har opplevd stor arbeidsbelastning som har overskredet mestrings- og trivselsnivået og medført økende følelsesmessig press og slitasje.

Koronaepidemien

08. april 2020

Nedtrapping psykofarmaka

21. februar 2020
Foreningens veileder om hvordan du trapper ned psykofarmaka.

Interessekonflikter i norsk psykiatri

20. juli 2016
Professor Arne Vaaler, NTNU, skriver om kontakter med industrien