2024 2023

Aktuelle saker

29. februar 2024

Psykiateren, episode 19: «Rusutløst psykose» - en farlig diagnose?

«Hvert år legges over 500 pasienter inn på norske sykehus med diagnosen rusutløst psykose. Men rusmiddelbruk er bare én av flere bidragende faktorer til at disse pasientene blir psykotiske, og mange får senere en schizofrenidiagnose». Sitatet er hentet fra en kronikk i Tidsskriftet fra februar i fjor. To av kronikkforfatterne er gjester i dagens episode av «Psykiateren» for å snakke mer om den problematiske diagnosen.
27. februar 2024

Krisepsykiateren

Kriser kan være naturkatastrofer og skarpe hendelser. Familier som opplever at et familiemedlem akuttinnlegges, kan også være i krise. Psykiater Ingvild Strand Hovland leder det psykososiale kriseteamet på Oslo universitetssykehus, men størstedelen av jobben handler om å møte enkeltmennesker i hverdagen på akuttmedisinsk avdeling.
22. februar 2024

Psykiateren, episode 18: Genetikk og psykiatri

Gener har stor betydning for helse og utvikling av sykdom. Årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser sies ofte å være en kombinasjon av arv og miljø. Hva betyr egentlig det? Psykiater Olav Smeland er overlege i psykiatri og forsker ved NORMENT. Han forsker på genetikk, og deler noe av sin kunnskap i dagens episode av Psykiateren.
19. februar 2024

Folkeopplyser om personlighetsforstyrrelser

Med en akademisk bestselger på merittlisten, en ph.d. og mange års erfaring fra klinikk og forskning, er psykiater Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs blant dem som virkelig har bidratt til å spre kunnskap om personlighetsforstyrrelser og personlighetsfungering både blant fagpersoner og i befolkningen generelt.
15. februar 2024

Psykiateren, episode 17: Åndelighet og eksistensielle spørsmål i klinisk hverdag

Tro, verdier og mening har stor betydning i menneskers liv. Å snakke med pasienter om åndelige og eksistensielle spørsmål må være en naturlig del av behandlingskontakten, mener psykiater Morten Selle.
12. februar 2024

Psykiater og psykedelisk vitenskapsmann

Han kom inn i feltet uten personlig erfaring med psykedelika, men grep anledningen til å bli forsker da den bød seg. Ved siden av systematisk utprøving av MDMA i en nøye tilrettelagt terapeutisk kontekst bruker han tid på nøktern folkeopplysning.
09. februar 2024

Psykiateren, episode 16: Psykoterapiutdanning

Alle leger som skal bli spesialister i psykiatri i Norge, må ha veiledning i psykoterapi. Psykoterapiveiledning handler om mye mer enn det å lære seg å utøve terapi. Veiledningen handler om å utvikle seg som menneske og terapeut, finne sine blinde flekker og bli kikket i kortene av en erfaren kollega, mener dagens gjest, Ulrika Larsson, som brenner for veiledning og psykoterapiveiledning.
05. februar 2024

Skrivefør psykiater i Stavanger

Etter litt tilfeldig å ha havnet i psykiatrien, har hun aldri sett seg tilbake. I psykiatrifaget får hun brukt mange sider av seg selv. Jeanette Solheimslid Bjørke er kliniker, forsker og veileder i tillegg til at hun bruker sitt talent med ord i egne og andres tekster i Tidsskriftet.
01. februar 2024

Psykiateren, episode 15: Psykoanalytisk forståelse av ekstremisme

Shahram Shaygani er lege med spesialisering i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Han er også psykoanalytiker, forsker og støttekollega. I dagens episode snakker han blant annet om hvordan psykoanalytisk tekning kan være til hjelp når det gjelder å forstå radikalisering og ekstremisme.

Side 1 av 18