Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

God jul!

20. desember 2021
Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og andre med interesse for arbeidet i Norsk psykiatrisk forening.

Seminar for ledere av utdanningsutvalgene i psykiatri

10. desember 2021
Praktiske opplysninger og påmeldingsskjema til seminar for ledere av utdanningsutvalg og utdanningsansvarlige overleger ved utdanningsvirksomheter i psykiatri.

Nytt styre i Norsk psykiatrisk forening

17. november 2021
Styret i Norsk psykiatrisk forening velges av årsmøtet i foreningen. Alle som er medlemmer, har stemmerett. Valgkomiteen arbeider med å finne engasjerte og interessert kolleger til styret og utvalgene i foreningen. Her finner du en presentasjon av medlemmene som utgjør styret fra 01.05.2021.

Focus on Suicidal Behaviors

13. september 2021
Coinciding with World Suicide Prevention Day 2021, the EPA is happy to participate by launching its new online course "Focus on Suicidal Behaviors".

Tidsskriftet: Psykiatrien trenger et løft – ikke tomme løfter

20. august 2021

Dataspill som behandling

20. august 2021
Lesing har betydning for utviklingen av barns empati og emosjonelt språk. Men mange barn og unge leser lite. Det samme gjelder mange voksne. Deres hovedbeskjeftigelse på fritiden er ofte dataspill.

Eumass-europeisk trygdemedisinsk kongress

01. juli 2021
16.-17. september 2021 avholdes Eumass-europeisk trygdemedisinsk kongress digitalt.

Depresjon hos eldre – elæringskurs godkjent for psykiatere!

20. mai 2021
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget et e-læringskurs om depresjon hos eldre. Kurset er godkjent med 8 timer for etterutdanningen hos spesialister i psykiatri.

Psykiatri og prioritering av Covid-19 vaksine

19. februar 2021
Pasienter med kroniske alvorlige psykiske lidelser bør prioriteres ved begrenset tilgang på vaksiner for Covid-19. Ved samtidig somatisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes og lungesykdommer forsterkes denne indikasjonen.

Side 1 av 2