Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Om utbrente psykiatere

08. desember 2020
Utbrenthet defineres gjerne som en psykisk tilstand hos personer som over lengre tid har opplevd stor arbeidsbelastning som har overskredet mestrings- og trivselsnivået og medført økende følelsesmessig press og slitasje.

Koronaepidemien

08. april 2020

Nedtrapping psykofarmaka

21. februar 2020
Foreningens veileder om hvordan du trapper ned psykofarmaka.