Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Innspillsmøte i HOD

16. mai 2022
Fredag 13.mai var en rekke profesjonsorganisasjoner invitert til innspillsmøte hos helseminister Ingvild Kjerkol for å komme med innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Filmpremiere på Faglandsrådsmøtet

03. mai 2022
På Faglandsrådet 2022, dag to, var det premiere på en informasjonsfilm om innleggelse i psykisk helsevern. En felles søknad til Kvalitetsfondet og samarbeid mellom NFA og Npf ligger bak.

Nye styremedlemmer fra 1. mai

30. april 2022
På årsmøtet i mars ble to nye medlemmer valgt inn i styret i Norsk psykiatrisk forening. Vi takker for at de ønsker å engasjere seg i foreningen, og ser fram til samarbeidet.

Nye naboer og nytt samarbeid

29. april 2022
I mars i år flyttet Den norske tannlegeforening (NTF) inn i en egen etasje i Legenes hus. Har det betydning for Norsk psykiatrisk forening?

Lars Lien, ett år inn i lederperioden

29. mars 2022
Årsmøtet for 2022 ble gjennomført digitalt den 16.mars, og med det var ett år gått siden Lars Lien ble valgt til leder for Norsk psykiatrisk forening.

Vi trenger frivillige!

26. mars 2022
EPA og Npf oppfordrer medlemmer til frivillig innsats for flyktninger fra Ukrania.

Behov for faglig påfyll?

25. mars 2022
Gratis konferanse på nett.

Spesialrådgiver Miriam Sandvik

14. mars 2022
Det finnes en spesialrådgiver i Legeforeningen som er psykiater. Stillingen er ganske ny. Miriam Sandvik forteller om den i samtale med Anne Kristine Bergem.

Ny bok om integrert behandling av rus og psykiske lidelser

07. mars 2022
Ved siden av å være leder i Norsk psykiatrisk forening, er Lars Lien faglig rådgiver ved NKROP. Han er redaktør av boka «Sammensatte problemer, Sammenvevde tiltak. Integrert behandling av rus og psykiske lidelser» som kommer i april.

Side 1 av 4