Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Hodebra for alle

03. oktober 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS ́er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Les vårt 3. nyhetsbrev

29. september 2022
Det tredje nyhetsbrevet for 2022 har nå gått ut til alle medlemmer av Npf fra leder av Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.

Når kroppen er gravid og sjelen syk

28. september 2022
Den 12.september var 110 deltakere samlet til kurs i auditoriet til RBUP øst og sør i Nydalen til kurs om perinatal mental helse. Organisasjonskomitéen bak er tverrfaglig, og består av samfunnsmedisiner Malin Eberhard-Gran, fødselslege Iqbal Al-Zirqi, psykologspesialist Gro Vatne Brean og psykiater Anne Kristine Bergem.

Mennesker trenger et trygt sted å bo

26. september 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS´er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Store spørsmål

22. september 2022
Utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål har fått en vanskelig leder. Det mener han er jobben hans – å gjøre spørsmål vanskeligere.

Pulverkaffe og formidling

19. september 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS´er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Plandokument for alderspsykiatri

13. september 2022
Omtrent 15-20% av alle eldre har en betydningsfull psykisk lidelse. Utvalg for alderspsykiatri arbeider for å øke oppmerksomhet og kunnskap om denne gruppen mennesker.

En ukonservert 59-åring

12. september 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS ́er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Vi kan alltid bli bedre

05. september 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS´er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Side 1 av 6