Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Nettverk for interesserte i psykosomatikk

03. februar 2023
Inspirert av en nevrolog og en samfunnsmedisiner fra Finland, har utvalg for CL-psykiatri og psykosomatikk med Siv Elin Pignatiello i spissen startet opp månedlige nettverksmøter digitalt.

Barna på Lesvos – en menneskerettslig skandale

25. januar 2023
Barn på flukt lider. Vi vet mye om hva de trenger. Vi må bare sørge for at de får det. Psykolog Katrin Glatz Brubakk og psykiater Sverre Varvin er to fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med flyktninger. De er rystet over hva som skjer på Lesvos.

Starten på et nasjonalt nettverk for perinatal mental helse?

23. januar 2023
I mange land er perinatal psykiatri et eget fagfelt. Slik er det ikke i Norge. Landsforeningen 1001 dager tar sammen med flere profesjonsforeninger til orde for at perinatal mental helse trenger tverrprofesjonelt engasjement.

Savner at store organisasjoner tar ansvar på psykoterapifeltet

12. januar 2023
Psykologspesialist Jørgen Flor mener det er et offentlig ansvar å følge opp pasienter som har blitt skadet av å gå i terapi. Opplysningsarbeid kan gi folk realistiske forventninger samt kunnskap om hva de ikke skal finne seg i.

Overgrep i terapeutiske relasjoner

09. januar 2023
Noen mennesker utsettes for seksuelle overgrep av sin terapeut mens de går i behandling. Det er svært belastende. For 25 år siden erfarte en psykolog hvor krevende det er å anmelde en terapeut for overgrep. Erfaringene og pengeerstatningen som ble utbetalt ble starten på Stiftelse 99, en stiftelse for pasienter og behandlere ved overgrep under terapi.

Det handler om det å være menneske

22. desember 2022
Npf har gjennom høsten gjort en rekke intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS´er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er. Årets siste intervju er med Jan Ivar Røssberg, som har tatt seg tid like oppunder jul til å fortelle om sitt engasjement i psykiatrifeltet.

Julebrev, desember 2022

20. desember 2022
Kjære kolleger. Det er mye spennende som skjer innenfor faget vårt. Det vil være store endringer framover og vi som psykiatere må finne vår plass i systemet. Bare i høst er det bestemt at ordningen Fritt behandlingsvalg skal fjernes, noe som betyr at flere som hadde langtidsplasser ville finne det vanskeligere å finne tilbud fra 2023. For helseforetakene vil det være en fordel å kunne ha mer oversikt over egen økonomi.

Aldri en kjedelig dag på jobb

19. desember 2022
Npf er i gang med en serie intervjuer med psykiatere. Gjennom å vise fram bredden i faget vårt, håper vi å kunne inspirere LIS´er og øvrige kolleger til fortsatt arbeid som psykiatere, samt bidra til at psykiatere selv kan vise hva en psykiater er.

Perinatal mental helse

13. desember 2022
1001 dager er antallet dager fra unnfangelse til barnet er to år. Psykiske lidelser hos mor er ikke uvanlig i denne perioden. Mental helse under svangerskap og etter fødsel er temaet for årets 2.utgave av The Nordic Psychiatrist.

Side 1 av 8